Konsultacje społeczne. Możliwy tramwaj na Szwederowie

W związku z przygotowaniem koncepcji rozwoju sieci tramwajowej Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwolą wskazać gdzie w pierwszej kolejności należy budować torowiska tramwajowe. Jedna z koncepcji dotyczy Szwederowa i wskazuje na trasę tramwajową wzdłuż ulicy Ludwika Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka. Będziemy informowali o dalszych krokach.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy