Miałem kontakt z osobą zakażoną – co robić?

Kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 nie musi oznaczać zarażenia. W takiej sytuacji pojawia się jednak wiele pytań i wątpliwości. Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Ważne jest odpowiedzialne zachowanie i podjęcie wszystkich niezbędnych działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Bliski kontakt z osobą zakażoną
Zagrożenie zakażeniem koronawirusem występuje w przypadku bezpośredniego, bliskiego kontaktu z osobą chorą. Co to oznacza?

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa to:

  • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, np. podanie ręki,
  • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19, np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej,
  • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut, np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
  • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.
    więcej