Projektujemy torowisko na Szwederowie

W ciągu ostatniej dekady nadrobiliśmy wieloletnie zaniedbania w transporcie szynowym – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. –  W latach 2010-20 zbudowaliśmy nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Zmodernizowaliśmy też  szereg istniejących linii i kupiliśmy 33 nowoczesne tramwaje. Wkrótce rozpoczniemy budowę mostu tramwajowego pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Chcemy dalej inwestować w ekologiczny, wygodny transport szynowy. Chcemy by ta infrastruktura powstawała tam, gdzie bydgoszczanie najbardziej jej oczekują i była jak najlepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców. Dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach związanych z nowymi inwestycjami.

foto: www.bydgoszcz.pl

Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście. Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Atutem tej trasy jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką.  więcej

foto: www.bydgoszcz.pl

Konsultacje odbędą się w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. Będą skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje – link aktywny od 1 lutego) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.
źródło: www.bydgoszcz.pl.