Konopnickiej 28
Konopnickiej 28
Dyżury we wtorki w godzinach 17:00 – 19:00

UWAGA:
W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedla Szwederowo prosimy o upewnienie się, czy dyżur jest aktualny pod numerem 510 070 036