Historia Szwederiady

Pomysł na reaktywowanie lokalnego współzawodnictwa sportowego narodził się cztery lata temu w 2019 roku, gdy w gronie radnych zastanawialiśmy się nad nowymi przedsięwzięciami dla mieszkańców Szwederowa. Tomek Ciechanowski przypomniał o cyklu imprez sportowych, których ostatnia edycja odbyła się ponad 20 lat temu. Najważniejszy był pomysł a dalej to już poszło prawie gładko… Rada Osiedla Szwederowo zdecydowała się patronować Szwederiadzie, koordynować i pomagać w realizacji. Przewodniczący rady Pan Aleksander Deja wziął na siebie zadania logistyczne jak zakup medali, nagród i pucharów. Doradcą dydaktycznym i człowiekiem od zadań „specjalnych” został Tomasz Ciechanowski a koordynatorem projektu Wiesław Palmowski. W lutym 2020 roku zapytaliśmy pięć szkół, czy są zainteresowane osiedlową rywalizacją sportową. Trafiliśmy w punkt, wszystkie szkoły wyraziły zainteresowanie. Następnie w siedzibie rady zorganizowaliśmy spotkanie…więcej (kliknij)