Remont zabytkowego gmachu przy ulicy Traugutta

www.bydgoszcz.pl
foto: www.bydgoszcz.pl

Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę prac związanych z przebudową zabytkowego gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Szwederowie. Miasto zabezpieczyło 5 mln zł na rozpoczęcie prac w tym roku. Ze względu na rządowe cięcia  Bydgoszcz złożyła wniosek o dofinansowanie remontu dachu ze środków centralnych przeznaczonych na odbudowę zabytków. Zakończenie inwestycji  planowane jest w przyszłym roku. Budynek został wzniesiony w latach 1905-07. Ufundował go radny Heinrich Dietz, który w swym testamencie ustanowił fundację na rzecz budowy domu sierot. Projekt wykonał miejski radca budowlany Carl Meyer, autor wielu innych wspaniałych gmachów zdobiących miasto. Obok domu mieszkalnego wzniesiono osobny budynek, mieszczący sale zabaw, gimnastyczną oraz pomieszczenia gospodarcze. Na potrzeby domu miasto przekazało przyległy teren o powierzchni 2 hektarów z przeznaczeniem na ogród warzywny i sad. Był to pierwszy Dom Sierot w Bydgoszczy. Budynek prawie przez cały okres użytkowany był z myślą o opiece nad dziećmi, które straciły rodziców. W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy urządzili w budynku siedzibę dla organizacji Hitlerjugend. W 1996 roku w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Bydgoszczy, na murze ogrodzenia umieszczono tablicę pamiątkową dedykowaną pamięci H. Dietza. więcej (kliknij)