Historia Szwederiady

Pomysł na reaktywowanie lokalnego współzawodnictwa sportowego narodził się cztery lata temu w 2019 roku, gdy w gronie radnych zastanawialiśmy się nad nowymi przedsięwzięciami dla mieszkańców Szwederowa. Tomek Ciechanowski przypomniał o cyklu imprez sportowych, których ostatnia edycja odbyła się ponad 20 lat temu. Najważniejszy był pomysł a dalej to już poszło prawie gładko… Rada Osiedla Szwederowo zdecydowała się patronować Szwederiadzie, koordynować i pomagać w realizacji. Przewodniczący rady Pan Aleksander Deja wziął na siebie zadania logistyczne jak zakup medali, nagród i pucharów. Doradcą dydaktycznym i człowiekiem od zadań „specjalnych” został Tomasz Ciechanowski a koordynatorem projektu Wiesław Palmowski.
W lutym 2020 roku zapytaliśmy pięć szkół, czy są zainteresowane osiedlową rywalizacją sportową. Trafiliśmy w punkt, wszystkie szkoły wyraziły zainteresowanie. Następnie w siedzibie rady zorganizowaliśmy spotkanie z nauczycielami i dyrekcją. W spotkaniu uczestniczyli osiedlowi radni oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowowej nr 41, Szkoły Podstawowowej nr 63, Szkoły Podstawowowej nr 30, Międzynarodowej Szkoły Sokrates oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Uzgodniliśmy, że każda ze szkół będzie gospodarzem jednej imprezy a konkurencje i gry sportowe powinny wyróżniać tę imprezę. Zgodziliśmy się, że jest to dobry pomysł wspierający integrację dzieci z lokalnych szkół. Wszystko zapowiadało się świetnie do czasu pandemii, która wstrzymała nasze plany ale na szczęście nie ugasiła zapału. 
Ponownie wróciliśmy do pomysłu w marcu 2022 roku. Ponieważ do końca roku szkolnego pozostały tylko cztery miesiące zdecydowaliśmy, że pierwsza edycja będzie miała trzy turnieje: tor przeszkód  ninja oraz gry sportowe: zbijak i kwadrant. W dniu 27 kwietnia odbyła się inauguracja Szwederiady torem przeszkód ninja w SP 63. Następnie Katolik zorganizował grę sportową zbijak a SP 41 grę sportową kwadrant. Zwycięzcą pierwszego cyklu szwederiady sportowej została Szkoła Podstawowa nr 30, która stała się właścicielem przechodniego pucharu Szwederiady ufundowanego przez Radę Osiedla Szwederowo. Pani dyrektor  Grażyna Zielińska otrzymała pamiątkową statuetkę z gratulacjami.  

Druga edycja Szwederiady przypadła na rok szkolny 2022/2023. Wspólnie zaplanowaliśmy następujące turnieje:
– tor przeszkód ninja, który opracowała SP 63
– rzucanka siatkarska przygotowana przez Katolika
– turniej łuczniczy przygotowany przez Miedzynarodową Szkołę Sokrates
– sztafetowe biegi przełajowe, których organizatorem była SP 30
– gra sportowa kwadrant zorganizowana przez SP 41.
Tegoroczne zawody dwukrotnie pojawiły się w magazynie sportowym TVP Bydgoszcz. Kamera gościła w SP 30 na sztafetach przełajowych oraz w SP 41, gdzie odbywał się turniej gry sportowej kwadrant.
Pierwsze miejsce w II edycji Szwederiady zajęła Szkoła Podstawowa nr 63. Zwycięzca otrzymał puchar przechodni przekazany z rąk poprzedniego zwycięzcy, czyli SP 30. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 Pan Przemysław Kotłowski otrzymał pamiątkową statuetkę.

Szwederiadę możemy rozwijać i kontynuować dzięki pozytywnemu nastawieniu dyrekcji szkół. Podziękowania dla  nauczycieli za ich zaangażowanie oraz kreatywność w znajdowaniu nowych form rywalizacji. Podziękowania dla Rady Osiedla Szwederowo. Dziękujemy panu Wiesławowi Palmowskiemu, który koordynuje i planuje zawody oraz jest w  kontakcie z nauczycielami. Podziękowania dla Tomasza Ciechanowskiego, który wspiera nas  dydaktycznym doświadczeniem. Zawsze można liczyć na wsparcie Przewodniczącego Rady Osiedla Szwederowo. Pan Aleksander Deja w pełni zaangażował się w projekt a  jego doświadczenie w obszarach logistycznych jest bezcenne.