Koniec kadencji Rady Osiedla Szwederowo

W czwartek w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 znajdującej się przy ulicy Jesionowej odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie czteroletniej kadencji Rady Osiedla Szwederowo. Dziękujemy Pani Dyrektor za gościnę i gorące podziękowania dla Pań ze szkoły, które pomogły nam w obsłudze tego wydarzenia. W okresie 25.04.2019r – 20.04.2023r. odbyły się 42 zebrania Rady Osiedla i 21 posiedzeń Zarządu Rady Osiedla. Nie odbyło się tylko 6 zebrań. W każdy wtorek w godzinach 17:00 – 19:00 dyżury w siedzibie rady osiedla pełnili radni osiedlowi. W dyżurach uczestniczyli również radni Rady Miasta Bydgoszczy z Okręgu nr 4 , przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Sprawy przekazywane przez mieszkańców były odnotowywane w zeszycie dyżurów , a następnie na bieżąco analizowane. Poniżej fragment sprawozdania z działalności Rady Osiedla Szwederowo.
Działalność Rady Osiedla w okresie od 25.04.2019r do 20.04.20232r

· Organizowano 5 kolejnych edycji masowych biegów ulicznych „Biegu Pamięci na
Szwederowie,’’ w sumie 14 „ Biegów Pamięci.”
· Rokrocznie czciliśmy w miesiącu wrześniu Pamięć Pomordowanych przy kościele MBNP na ulicy Ugory 16
· Organizowaliśmy kolejne edycje festynów osiedlowych pod nazwą „Dni Szwederowa.” 
· Współorganizowaliśmy turnieje rodzinne tenisa stołowego w Szkołach Podstawowych jak i turnieje ogólnopolskie w MDK nr 2.
· Byliśmy organizatorami cyklicznych konkursów jak konkurs wiedzy o Bydgoszczy, czy  balkony w kwiatach.
· Rada Osiedla była współorganizatorem zabaw sportowych i rekreacyjnych dla dzieci z przedszkoli i szkół Szwederowa.
· Reaktywowano po ponad dwudziestoletniej przerwie międzyszkolną rywalizację  młodzieży z lokalnych szkół zwaną „SZWEDERIADĄ”
Najważniejsze inwestycje zakończone w okresie 2019r – 2022r:
· Przebudowa i modernizacja oznakowania skrzyżowania ul. Bielickiej i Inowrocławskiej – powstanie Ronda Szwederowiaków.
· Powstanie 2 spowalniaczy prędkości przy ul. M. Konopnickiej i przy ul. Orzeszkowej.
· Nowe przejścia przy ul. M. Konopnickiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 63 , jak i rozbudowa parkingu przy ul. Goszczyńskiego przy SP nr 63.
· Barierki ochronne i zmiana kierunku ruchu wraz z zatoczką postojową przy Szkole Podstawowej nr 41
· Montaż lamp oświetleniowych przy ulicach: Sadowskiego ,Stefańskiego ,Bocheńskiego
· Modernizacja ul. Grodziskiej i ul. Jordanowskiej.
· Wpisanie do Budżetu Miasta – środków pieniężnych na projekt budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 Specjalnych.

Link do Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Szwederowo