Rodzinny turniej tenisa stołowego

Szkoła Podstawowa nr 41 po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią zorganizowała kolejny turniej tenisa stołowego. Była to dwunasta edycja turnieju. Rodzinę reprezentowało dwóch zawodników a skład zespołu musiał tworzyć uczeń SP 41 oraz jeden z jego rodziców lub prawnych opiekunów. Mecz rodzinny rozgrywany był do dwóch wygranych meczów singlowych (najpierw grało dziecko z dzieckiem, a następnie rodzic z rodzicem), jeśli po meczach singlowych był remis rozgrywana była gra podwójna, w której uczestniczy rodzic wspólnie z dzieckiem. Sety rozgrywano  do jedenastu punktów i obowiązywała przewaga dwóch punktów. Na zawodach panowała przyjacielska atmosfera. Była to świetna okazja aby spędzić aktywnie wspólnie czas i przy okazji zasmakować sportowej rywalizacji. Dziękujemy Pani Asi oraz Panu Piotrowi za przeprowadzenie turnieju. Rada Osiedla Szwederowo wsparła organizację zawodów dostarczając medale oraz część nagród dla uczestników.