Spotkanie z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

W czwartek 7 marca, w siedzibie Rady Osiedla Szwederowo odbyło się spotkanie zarządu Rady Osiedla z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy podinsp. Marcinem Klimczakiem. Na spotkaniu omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem i wandalizmem. Wszyscy zgodzili się, że wymiana informacji i współpraca Rady Osiedla z policją jest kluczowa aby skutecznie i metodycznie rozwiązywać lokale problemy. Dziękujemy Panu Marcinowi za wizytę i liczymy na efektywną współpracę.