Ordynariusz diecezji bydgoskiej na Szwederowie

W poniedziałek 23 października w siedzibie Rady Osiedla Szwederowo mieliśmy zaszczyt gościć ordynariusza diecezji bydgoskiej Bp Krzysztofa Włodarczyka, infułata ks. Ryszarda Pruczkowskiego oraz ks. Damiana Pawlikowskiego sekretarza biskupa. Była to okazja do rozmowy o historii naszego osiedla, codziennym życiu oraz wyzwaniach. Biskup przejrzał osiedlową kronikę prowadzoną przez radę osiedla oraz dokonał pamiątkowego wpisu aby upamiętnić spotkanie. Ksiądz Ryszard podzielił się z nami historiami ze swojego kapłaństwa, opowiedział o trudnych początkach parafii p.w. Bożego Ciała. Pani Krystyna Gawek przypomniała najważniejsze wydarzenia w historii Szwederowa. Pan Aleksander Deja opowiedział o pracy rady osiedla, o sukcesach, niepowodzeniach i czekających wyzwaniach.

Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1981 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie wtedy studiowali klerycy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ukończył już koszalińskie seminarium przyjęciem święceń prezbiteratu 21 czerwca 1987 roku. Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu, gdzie poznał bliżej Ruch Światło-Życie. 1 października 1988 roku mianowany został dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu, a od roku 1989 – dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie. 7 maja 2016 roku papież Franciszek mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Surista (obecnie na terenie Algierii). 11 czerwca 2016 roku przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej. 21 września 2021 roku papież Franciszek mianował biskupa Krzysztofa Włodarczyka ordynariuszem diecezji bydgoskiej więcej (kliknij)
Podstawowym elementem herbu biskupa bydgoskiego jest otwarta róża, która odnosi się do określenia Matki Bożej jako Róży duchownej. Jest to zwrot, który zawiera litania loretańska. Rozkwit życia duchowego Maryi był także związany z cierpieniem, zgodnie z proroctwem Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie”. We wnętrzu róży znajduje się tzw. chrystogram, czyli dwie greckie litery X (chi) oraz P (rho), czyli skrót greckiego słowa Christos, które stanowi mesjański tytuł Jezusa. Znak ten otoczony jest koroną cierniową wskazującą na mękę Pańską. Jest to wyraźne nawiązanie do Matki Bożej Skrzatuskiej, czczonej jako Matka Bolesna (przedstawiona w formie piety). Biskupie zawołanie „Łaska, miłosierdzie, pokój” zostało zaczerpnięte z pozdrowienia skierowanego przez apostoła Pawła do Tymoteusza: „Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana”(1 Tm 1, 2; 2 Tm 1, 2).