Inni też popełniają błędy

W październiku zainaugurowano ogólnopolską kampanię społeczną „Inni też popełniają błędy. Zwolnij.” Bohaterami spotu są dwaj kierowcy, a dramatyczna sytuacja, która ma za chwilę nastąpić zilustrowana jest poprzez zatrzymanie czasu. Jeden z mężczyzn przepraszając za popełniony błąd, polegający na wymuszeniu pierwszeństwa na skrzyżowaniu prosi, aby drugi kierowca zahamował, ze względu na dziecko, które jedzie razem z nim. Niestety jest już za późno aby zmienić bieg wydarzeń. Im szybciej jedziemy, tym mniej czasu mamy na reakcję a droga hamowania pojazdu zdecydowanie się wydłuża. Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2022 roku z winy prowadzących pojazdami doszło do 19373 wypadków, co stanowi 90,9 proc. ich ogółu. Wkrótce wielu z nas czekają podróże związane z Dniem Wszystkich Świętych. Bądźmy rozsądni.