Maria Konopnicka na Szwederowie

W tym miesiącu, 8 października przypadła 113 rocznica śmierci Marii Konopnickiej. W tym symbolicznym dniu odwiedziliśmy pomnik poetki znajdujący się na Szwederowie. Przypomnijmy, że pomnik odsłonięto w trakcie IX „Dni Szwederowa,” 25 września 1993 roku w sobotę o godzinie 12. Była to inicjatywa Koła Miłośników Szwederowa, która otrzymała formalne wsparcie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Całe przedsięwzięcie nie okazałoby się sukcesem bez ofiarności firm, instytucji, szkół oraz osób prywatnych. Zbieraniem środków zajął się Społeczny Komitet Budowy. Bydgoska rzeźbiarka Pani Krystyna Panasik zaprojektowała i wykonała rzeźbę. Ciekawostką jest, że pomnik odsłonięto w niedokończonej formie z powodu braku wystarczających środków finansowych…więcej (kliknij)

Maria Konopnicka to polska pisarka, uznawana za jedną z najwybitniejszych poetek okresu realizmu. Publicystka, tłumaczka, nowelistka, krytyczka literatury, aktywistka społeczna oraz autorka utworów dla dzieci.