Prawidłowa segregacja odpadów

Mieszkańcy Bydgoszczy wysoko ocenili swoją wiedzę na temat segregacji odpadów (w tym 1/3 uważała, że orientuje się w tej tematyce bardzo dobrze, zaś 3/5 raczej dobrze). Badani zadeklarowali, że wiedzą, jakimi kolorami są oznaczone poszczególne pojemniki lub worki do segregowania (93 %). Praktyka pokazuje jednak, które odpady sprawiają nam najwięcej kłopotów. Nasz słaby punkt to papier. Najwięcej trudności ankietowani mieli z określeniem koloru pojemników lub worków do segregowania papieru – aż 17 % wskazało go błędnie. Niewłaściwy kolor pojemników na szkło wskazało 15 % badanych, a 14 % źle przypisało kolor do pojemnika na bioodpady. Przy tym aż 31 % badanych mieszkańców uważa, że najtrudniej jest segregować odpady zmieszane, które to też powinny stanowić po prostu pozostałość po dokonaniu segregacji podstawowej. W Bydgoszczy segregujemy odpady komunalne dzieląc je na pięć frakcji. Każda z nich jest wyróżniona kolorem. Metale i tworzywa sztuczne wrzucamy do pojemników żółtych, papier do niebieskich, szkło do zielonych, bioodpady do brązowych, a odpady zmieszane do pojemników szarych/czarnych. Tu sprawdzisz gdzie wyrzucić dany odpad wyszukiwarka odpadów

Pamiętajmy, że karton po pizzy albo cieście, jeśli jest czysty wrzucamy do pojemnika niebieskiego na papier, ale już karton zatłuszczony, mokry i brudny wrzucamy po pojemnika z odpadami zmieszanymi (szarego/czarnego). Resztki zwierzęce (kości, ości) i pochodzenia zwierzęcego (sery, jogurty, jajka) wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło, ale tylko opakowaniowe – czyli szklane słoiki i butelki do żywności i kosmetyków. Lustra, szyby okienne, szklanki, kieliszki, naczynia żaroodporne, żarówki, produkty ceramiczne, wyroby z porcelany i fajansu, talerze, czy znicze nie powinny trafiać do zielonego pojemnika. Szkło pochodzące z wymienionych wyżej wyrobów ma inny skład chemiczny oraz inną temperaturę przetapiania. Z tego względu jednoczesny recykling  tych odpadów wraz z opakowaniami ze szkła jest niemożliwy więcej (kliknij)