Inwestycje związane z pomocą społeczną

W przyszłym roku na inwestycje związane z pomocą społeczną, zdrowiem i opieką wychowawczą miasto wyda około 18 mln zł. Najwięcej środków trafi na budowę nowego centrum pomocy dla bezdomnych i modernizację sierocińca. Dużą inwestycją będzie również modernizacja zabytkowego gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Szwederowie. Obiekt przy ul. Traugutta zostanie dostosowany do funkcjonowania dwóch mniejszych placówek, które mają otoczyć wychowanków jeszcze lepszą opieką. Zgodnie z nowymi przepisami, placówki opiekuńczo wychowawcze nie powinny posiadać oddziałów większych niż 14-osobowe. Oprócz tej podstawowej zmiany projekt zakłada realizację szeregu innych robót. W przyszłorocznym budżecie na pierwsze prace zabezpieczono ponad 5 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 8 mln zł. więcej (kliknij)