Tramwajem na Szwederowo – podsumowanie konsultacji

Torowisko wzdłuż ulic Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową. Dwutorowa linia tramwajowa usprawni skomunikowanie Szwederowa, Górzyskowa oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem. W trakcie konsultacji zgłoszono wiele dodatkowych rozwiązań. Część pomysłów wprowadzona zostanie do dokumentacji projektowej. Po uwagach bydgoszczan dodane zostanie przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów przez ul. Solskiego na wysokości Konopnej 26 w kierunku rynku, poczty oraz szkoły podstawowej. Przejście wyposażone będzie w sygnalizację świetlną. Dodane zostanie również  przejście przy Kauflandzie. Mieszkańcy bloków  sąsiadujących z rozbudowaną ulicą Solskiego wnioskowali również o ekrany akustyczne. Koncepcja uwzględnia rezerwę terenową pod takie konstrukcje. Na obecnym etapie ze względu na koncepcyjny charakter opracowania nie jest na razie wykonywana analiza akustyczna. Szczegółowe opracowanie dotyczące redukcji hałasu powstanie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Część osób biorących udział w konsultacjach wnioskowała o zachowanie budynków przy ul. Ugory  43 i 60 Po analizie projektanci uznali, że  dla stworzenia bezpiecznego skrzyżowania Ugory-Solskiego i zmieszczenia dwujezdniowej ulicy z torowiskiem, chodnikami i drogami rowerowymi są niezbędne. Podkreślali, że obowiązujący od wielu lat miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczał właśnie czasowe utrzymanie budynków do czasu realizacji docelowego układu drogowego ulicy Solskiego. Ponadto układ drogowo – torowy zaprojektowany został tak by zmniejszyć jak najbardziej jego zajętość terenową. Zgodnie z koncepcją po obu stronach ulicy Solskiego znajdą się chodniki, drogi rowerowe. Torowisko z peronami znajdzie się pomiędzy dwiema jezdniami z dwoma pasami ruchu. Konieczne są również wyburzenia po zachodniej stronie ulicy Pięknej. Konsultacje były również okazją do wyjaśnienia konieczności zmian w organizacji ruchu, która będzie konieczna po budowie torowiska. Zamknięcia ulic od ciągu głównego Piękna-Solskiego zostaną wykonane najczęściej zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania terenu. Zamknięcia wynikają z konieczności zachowania minimalnej odległości między skrzyżowaniami. Zachowanie tej odległości upłynnia ruch poprzez mniejszą liczbę  punktów kolizji oraz skrzyżowań na ciągu głównym. Analizy ruchu wykonane w modelu transportowym miasta wykazały, że zaprojektowana ilość skrzyżowań z możliwością zawracania pozwoli na obsługę ruchu z ulic poprzecznych. Skrzyżowania te to: Piękna – Szubińska, Piękna – Gołębia – Orla, Solskiego – Skorupki, Solskiego – Bielicka, Solskiego – Konopnickiej, Rondo Kujawskie więcej (kliknij)