Nowe rondo na Szwederowie

foto: www.bydgoszcz.plDobiegają końca prace związane z budową ronda na połączeniu ulic Inowrocławskiej i Bielickiej. Inwestycja została połączona również z doświetleniem przejść dla pieszych więc powinna poprawić płynność ruchu jak i bezpieczeństwo. Wykonawca przebudował już wloty ulic prowadzących do nowego ronda. Powstały azyle dla pieszych (wysepki rozdzielające pasy ruchu umożliwiające dwuetapowe pokonywanie jezdni). Wytyczono i zabrukowano wyspę centralną. Jej konstrukcja pozwoli  na swobodny przejazd również większym pojazdom.  Ustawiono poza tym nowe latarnie, które doświetlą przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach. Na skrzyżowaniu Brzozowa/Bielicka/Inowrocławska występują bardzo duże natężania ruchu. Przed wybudowaniem ronda utrudniało to, szczególnie w godzinach szczytu, wyjazd z podporządkowanej ul. Bielickiej w ul. Inowrocławską. Często uczęszczane przejścia dla pieszych na szerokich jezdniach pozbawione azyli (wysepek rozdzielających pasy ruchu) również utrudniały poruszanie się pieszym oraz pogarszały płynność ruchu. Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji. Przypomnijmy, że zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysł wsparło blisko 200 bydgoszczan. Na jego realizację w budżecie miasta zabezpieczono ponad 350 tysięcy złotych więcej (kliknij)

zdjęcia: https://www.bydgoszcz.pl