Diagnoza potrzeb i potencjału

Badanie przeprowadzone zostało od czerwca do września 2021 roku na reprezentatywnej próbie ponad 1200 seniorów bydgoskich. Zebrano ankiety statystyczne, jak również przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione, co pozwoliło na szerokie wnioskowanie oparte zarówno na ilościowej, jak i jakościowej analizie zebranego materiału. Zadania podjęła się Oficyna Profilaktyczna z siedzibą w Krakowie, na zlecenie Bydgoskiego Biura Seniora w Urzędzie Miasta Bydgoszczy…więcej

Przejdź do głównych wyników