Szczepmy się i wygrywajmy

Zasady i regulamin
1. Rejestracja w loterii

Do 30 września 2021 r. zarejestruj się i wyraź zgodę na udział w loterii na www.pacjent.gov.pl na swoim IKP lub na Infolinii Narodowego Programu Szczepień 989.

2. Aktualizacja numeru telefonu

Uzupełnij lub zaktualizuj swój numer telefonu komórkowego. Pamiętaj, że to właśnie na ten numer otrzymasz  SMS w przypadku wygranej!

3. Zaszczepienie się 

Dokonaj pełnego szczepienia przeciw COVID-19 dowolnym preparatem dostępnym na terytorium Polski nie później niż do 30 września 2021 r.

4. Zgoda na udział w loterii

Jeśli jesteś już zaszczepiony – wyraź zgodę na udział w loterii. Wejdź na pacjent.gov.pl lub zadzwoń pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989.

5. Nagrody

Jako w pełni zaszczepiony uczestnik loterii masz 4 szanse na wygraną (nagroda natychmiastowa, nagroda tygodniowa, nagroda miesięczna, nagroda finałowa)!

6. Losowanie 

Udział w losowaniu tygodniowym, miesięcznym oraz finałowym zależy od daty potwierdzonego szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie. Szczepienie musi zostać zarejestrowane nie później niż do 4 października 2021 r.

7. Informacja o wygranej (nagrody VII i VIII stopnia)

Laureaci nagród natychmiastowych (VII i VIII stopnia) informowani są o wygranej w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu spełnienia warunków: rejestracji w loterii, szczepienia i zarejestrowania szczepienia w systemie P1 e-Zdrowie przez SMS wysyłany z numeru oznaczonego jako „Loteria”  na numer telefonu podany podczas rejestracji.

8. Informacja o wygranej (nagrody  I, II, III, IV, V i VI stopnia)

Laureaci pozostałych nagród (I, II, III, IV, V i VI stopnia) informowani są o wygranej w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia następnego po losowaniu, przez SMS wysłany z numeru oznaczonego jako „Loteria” na numer telefonu wskazany podczas rejestracji.

9. Informacja o wygranej  formularz elektroniczny

Laureaci nagród I, II, III, IV, V i VI stopnia w SMS-ie otrzymają link do formularza elektronicznego.

10. Formularz elektroniczny

Formularz elektroniczny wypełnij i wyślij (dostarcz) w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu otrzymania informacji o wygranej.

11. Dostarczenie nagród

Nagrody dostarczane są do 31 stycznia 2022 r.

więcej informacji