Nowa koncepcja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W dniach 5 – 25 lipca można zapoznać się z projektem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2025”. Jest to dokument o charakterze koncepcyjnym, wskazującym kierunki rozwoju poszczególnych systemów energetycznych. Dokument przewiduje rozwój i modernizację  dotychczasowego systemu zaopatrzenia Miasta Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zmiany dotyczą głównie podłączenia jak największej liczby obiektów do sieci ciepłowniczej, przeprowadzenia termomodernizacji określonej liczby obiektów, wykorzystywania przez odbiorców indywidualnych odnawialnych źródeł energii, modernizacji istniejących sieci oraz dalszego rozwoju w kierunku wykorzystania gazu z sieci gazowniczej, w tym na cele grzewcze, co skutkować będzie zmniejszeniem zużycia paliw, takich jak węgiel czy olej…czytaj dalej