Skwer Tadeusza Nowakowskiego

foto: www.bydgoszcz.pl

Zakończono kolejny etap prac przy skwerze Tadeusza Nowakowskiego na Szwederowie. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski odnowiono plac wypoczynkowy, ustawiono nowe ławki oraz przygotowano zieleńce pod nasadzenia. Skwer Tadeusza Nowakowskiego położony jest w klinie pomiędzy ulicami ks. Ignacego Skorupki a Orlą.  W 2014 roku sporządzono pod nadzorem konserwatora zabytków projekt i rozpoczęły się  prace. Polegały one w pierwszej kolejności na renowacji rzeźby autorstwa Teodora Gajewskiego przedstawiająca dzieci bawiące się z rybą oraz uruchomieniu fontanny. Skwerowi patronuje Tadeusz Nowakowski – bydgoszczanin, wybitny pisarz, publicysta, działacz emigracyjny. Żył w latach 1917–1996. Zasługi pisarza zostały docenione tak na emigracji, jak i w Polsce: Rząd RP na uchodźstwie odznaczył Tadeusza Nowakowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 1993 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto dwa miasta szczególnie bliskie pisarzowi, Olsztyn oraz Bydgoszcz, obdarzyły go godnością Honorowego Obywatela. Tadeusz Nowakowski jest pochowany na cmentarzu ewangelickim w Bydgoszczy…więcej

foto: www.bydgoszcz.pl