BBO – pytania i odpowiedzi

Jak mogę zgłosić swój projekt w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Zgłaszanie projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się w sposób elektroniczny – za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo
Jaka kwota dostępna jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
W Bydgoskim Budżecie Obywatelski mieszkańcy decydować będą o tym, jak wydatkować kwotę blisko 16 mln zł. Do wyboru są trzy rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe i małe projekty społeczne.
– Osiedlowe, można zgłosić pomysł na 1 z 29 osiedli, wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych, nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków znajduje się na stronie www.bdgbo.pl
–  Ponadosiedlowe, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1,547 mln zł. Są to duże zadania inwestycyjne. Do każdego projektu ponadosiedlowego niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczono kwotę 3,094 mln zł.
–  Małe projekty społeczne, to projekty nie inwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. Jako małe projekty społeczne mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom dotyczące działań z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu.
Gdzie znajdę informację, jaką kwotę ma do dyspozycji moje osiedle?
Informacja o aktualnym podziale środków znajduje się na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – www.bdgbo.pl  w zakładce „środki na osiedla”
Jakie  projekty można zgłaszać do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych miasta Bydgoszczy. Muszą być ogólnodostępne – z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Zasada ta nie dotyczy jednak projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane inwestycje musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta Bydgoszczy. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Przykładowe koszty zadań znajdują się na www.bdgbo.pl
Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy projektu?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie  www.bydgoszcz.pl/bbo
Projekty w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny
więcej informacji