Utwardzenie ulicy Podhalańskiej kolejną inwestycją na Szwederowie

foto: www.bydgoszcz.pl/

Trwają przygotowania do budowy kolejnych ulic. Opracowane koncepcje, już na tak wczesnym etapie będą mogli ocenić mieszkańcy. Po ich uzgodnieniu jeszcze w tym roku zlecone zostaną prace projektowo-budowlane. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo w dniu 3 marca o  godz. 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu  www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.
Duże zmiany zajdą wokół ul. Podhalańskiej na Szwederowie. Koncepcja zakłada utwardzenie końcowego odcinka tej ulicy o długości około 170 metrów, który umożliwia m.in. dojazd do bloków z numerami 8 i 10. Ulica zyska twardą nawierzchnię i dobudowane zostaną miejsca parkingowe. Część stanowisk będzie dedykowana osobom niepełnosprawnym. Łącznie zaprojektowano 47 miejsc. Tereny zielone zostaną obsadzone trawnikami i pojedynczymi drzewami. Wybudowany zostanie nowy kanał deszczowy, do którego podłączone zostaną wpusty uliczne. Wymienione zostanie również oświetlenie. Powstaną też fragmenty chodników….
więcej
foto: www.bydgoszcz.pl