Tramwajem przez Szwederowo – czas konsultacji

Do końca lutego trwają konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z opracowaniami projektantów i zgłaszania uwag. Konsultacje trwają do 28 lutego. Swoje opinie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Ważna częścią inwestycji zaplanowano w ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Torowisko ma przebiegać pomiędzy jezdniami. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Atutem trasy przez Szwederowo jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. Zakłada się jej wyposażenie w dwa tory.

 Teren pod pętlę zarezerwowano m.in. w miejscowym planie zagospodarowania.

Szczegóły projektowanej trasy