Międzynarodowe Szkoły Sokrates od lat wspierają inicjatywy na Szwederowie

Międzynarodowe Szkoły Sokrates od niespełna 5 lat prowadzą działalność edukacyjną w budynku przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 8. W tak krótkim czasie placówka odegrała bardzo istotną rolę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz osiedla Szwederowo. Szkoły prowadzą ścisłą współpracę z Radą Osiedla podczas licznych akcji charytatywnych oraz społecznych. Szkoły od kilku lat pomagają w organizacji Biegu Męczeństwa. W roku ubiegłym udostępniły budynek szkolny na potrzeby imprezy, a także aktywnie włączyły się we wcześniejszą promocję wydarzenia, dzięki czemu nabrało ono wyższej rangi niż w latach poprzednich. Społeczność szkolna otoczyła szczególną opieką miejsca pamięci mieszczące się na terenie osiedla Szwederowo. Uczniowie i nauczyciele odwiedzają z uczniami między innymi tablicę pamiątkową tak zwanej zagłuszarki sygnału Radia Wolna Europa, opiekują się przestrzenią po dawnym cmentarzu żydowskim na Wzgórzu Dąbrowskiego, obejmują patronatem tablicę Seweryna Sobeckiego oraz szczególną opieką otaczają Skwer imienia Tadeusza Nowakowskiego więcej
foto: sisb.pl