Międzynarodowe Szkoły Sokrates na Szwederowie

Rada Osiedla Szwederowo
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz
Tel.510 070 036
E-mail: alexdeja@op.pl

Międzynarodowe Szkoły Sokrates – Współpraca i Działania na rzecz Rady Osiedla i Lokalnej Społeczności

Międzynarodowe Szkoły Sokrates od niespełna 5 lat prowadzą działalność edukacyjną w budynku przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 8. W tak krótkim czasie placówka odegrała bardzo istotną rolę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz osiedla Szwederowo.
W imieniu Rady Osiedla Szwederowo chciałbym podkreślić jak istotną rolę pełni działalność Szkół Sokrates oraz podejmowane przez nie inicjatywy. Od samego początku swojej działalności Szkoły prowadzą ścisłą współpracę z Radą Osiedla podczas licznych akcji charytatywnych oraz społecznych. Szkoły od kilku lat pomagają w organizacji Biegu Męczeństwa. W roku ubiegłym udostępniły budynek szkolny na potrzeby imprezy, a także aktywnie włączyły się we wcześniejszą promocję wydarzenia, dzięki czemu nabrało ono wyższej rangi niż w latach poprzednich. Społeczność szkolna otoczyła szczególną opieką miejsca pamięci mieszczące się na terenie osiedla Szwederowo. Uczniowie i nauczyciele odwiedzają z uczniami między innymi tablicę pamiątkową tak zwanej zagłuszarki sygnału Radia Wolna Europa, opiekują się przestrzenią po dawnym cmentarzu żydowskim na Wzgórzu Dąbrowskiego, obejmują patronatem tablicę Seweryna Sobeckiego oraz szczególną opieką otaczają Skwer imienia Tadeusza Nowakowskiego. Ponadto uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w obchodach rocznic wydarzeń istotnych dla osiedla, na przykład Rocznicy Pogromu Bydgoskiego, rocznicy zniszczenia zagłuszarki Radia Wolna Europa, a także imprez związanych z obchodami setnych urodzin Tadeusza Nowakowskiego. Szkoła zorganizowała w ubiegłym roku imprezę upamiętniającą jego działalność i twórczość, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.

Od momentu przeprowadzki do budynku przy ulicy J. H. Dąbrowskiego dyrekcja oraz organ prowadzący placówkę prowadzą intensywne działania remontowo – inwestycyjne w kierunku zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły oraz odnowy i konserwacji zabytkowego budynku. Warto dodać, że na terenie szkoły znajdują się pomniki przyrody „Henryk” i „Jan”, które otoczone są profesjonalną opieką ogrodniczą. Działania prowadzone przez placówkę zmierzają do przywrócenia dawnego blasku historycznemu budynkowi. Ponadto tworzone są przestrzenie rekreacyjne i sportowe, które udostępniane są mieszkańcom osiedla. Szkoły przykładają wiele starań, aby zachęcić dzieci i młodzież do aktywności sportowej.

W ubiegłym roku całkowicie wymieniona została nawierzchnia oraz wyposażenie boiska Orlik.

Rada Osiedla Szwederowo co roku organizuje Dni Szwederowa. Międzynarodowe Szkoły Sokrates są szczególnie zaangażowane w udział i organizację tej imprezy. Nauczyciele szkoły prowadzą gry i zabawy dla dzieci i młodzieży uczestniczących w festynie, organizowane są konkursy z nagrodami oraz występy artystyczne uczniów szkoły. Należy również podkreślić prężne działanie w zakresie działalności charytatywnej na rzecz mieszkańców osiedla Szwederowo pozostających w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Szkoła wspiera Radę Osiedla w organizacji paczek mikołajkowych i Wigilii dla osób ubogich oraz „gwiazdki” dla dzieci z potrzebujących rodzin.

Międzynarodowe Szkoły Sokrates spełniają potrzeby mieszkańców osiedla w takich kwestiach jak: udostępnianie pomieszczeń szkolnych na potrzeby komisji wyborczych, spotkania organizowane przez Radę Osiedla oraz udostępnianie obiektów sportowych dla okolicznych instytucji, na przykład Straży Pożarnej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy.

Nie pozostaje wątpliwością, iż działalność Międzynarodowych Szkół Sokrates w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju osiedla, szkoła bardzo aktywnie wspiera środowisko lokalne oraz przykłada wiele starań w zakresie poprawnej infrastruktury i estetyki terenów sąsiadujących z budynkiem szkoły.

Przewodniczący Rady Osiedla
Bogusław Aleksander Deja

Bydgoszcz.05.02.2021r