W piątek koniec konsultacji. Możliwa zmiana przebiegu linii 61.

Planowana jest zmiana przebiegu linii numer 61. Autobus ma kursować z pętli Rekinowa do r. Kujawskiego po dotychczasowej trasie, a dalej skierowana zostanie ul. Kujawską; Bernardyńską (przez r. Jagiellonów) do pl. Kościeleckich. Zmiana zachowuje bezpośrednie połączenie Osowej Góry z górnym tarasem Bydgoszczy (do r. Kujawskiego), a jednocześnie stwarza możliwość bezpośredniego połączenia północnej części Szwederowa z centrum Bydgoszczy (pl. Kościeleckich), co wielokrotnie postulowali mieszkańcy Szwederowa.

Opis Kujawska-Toruńska-Forodńska

Mając na względzie osoby starsze oraz sygnały napływające od części mieszkańców Szwederowa Rada Osiedla Szwederowo rekomenduje zmianę trasy linii 61 zgodnie z powyższym opisem czyli z zachowaniem połączenia górnego tarasu z Osową Górą i centrum (pl.Kościeleckich). Zachęcamy do udziału w konsultacjach i prosimy o poparcie tego pomysłu przejdź do konsultacji