Nasza wizytówka: Wieża Ciśnień na Szwederowie

Wieżę ciśnień budowano w latach 1898-1899 według projektu  Carla Meyera. Do użytku została oddana w 1900 r. Wieżę umiejscowiono w parku położonym na wzgórzu przylegającym do starówki i od początku pełniła  rolę punktu widokowego. Oczywiście podstawowym zadaniem wieży ciśnień było zapewnienie dostaw wody do budynków mieszkalnych i przemysłowych. W tym celu zamontowano w niej zbiornik wodny o pojemności  1260 m³, który służył do gromadzenia wody w okresie minimalnego poboru, żeby następnie pomagać uzupełniać braki w sieci w godzinach szczytu zapotrzebowania na wodę……więcej

foto: Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy