Wieża ciśnień Szwederowo

Wieżę ciśnień budowano w latach 1898-1899, a do użytku oddano w 1900 r. Powstała według projektu  Carla Meyera. Wieżę umiejscowiono w parku położonym na wzgórzu przylegającym do starówki i od początku pełniła również rolę punktu widokowego.
Podstawowym zadaniem wieży ciśnień było zapewnienie dostaw wody do budynków mieszkalnych i przemysłowych. W tym celu zamontowano w niej zbiornik wodny o pojemności  1260 m³, który służył do gromadzenia wody w okresie minimalnego poboru, żeby następnie pomagać uzupełniać braki w sieci w godzinach szczytu zapotrzebowania na wodę. Mówiąc krótko, zadaniem bydgoskiej wieży było umożliwienie utrzymania właściwego ciśnienia wody w sieci wodociągowej przez całą dobę. Funkcję tę Wieża Ciśnień pełniła niemal przez 90 lat do 1990 r., kiedy to ostatecznie wyłączono ją z eksploatacji.
Bydgoska wieża ciśnień ma 45 m wysokości, została wzniesiona w duchu stylistyki neogotyckiej, widocznej szczególnie w wykrojach licznych i różnorakich okien oraz blend, które są wąskie i strzeliste. Można też w niej zauważyć liczne elementy neobarokowe, szczególnie w części detali architektonicznych wykonanych z cegły profilowanej na wzór wczesnego baroku. Ma ona nieco przysadzistą i cylindryczną bryłę, pokrytą stożkowym dachem z latarnią i pomostem obserwacyjnym, powyżej którego znajduje się stroma wieżyczka z 6 oknami facjatowymi i iglicą. Zbiornik umieszczony został w specjalnym wykuszu, szerszym od trzonu wieży. Pod wykuszem możemy podziwiać bogato zdobione gzymsy, natomiast  część zbiornikowa wieży ozdobiona jest m. in. dekoracyjną attyką, zdobnymi szczytami i blankami, co jeszcze bardziej podkreśla jej neogotycki charakter.  Dwoma specyficznymi elementami bydgoskiej wieży jest to, iż w odróżnieniu od większości budowli tego typu posiada ona wspomniany wcześniej pomost widokowy oraz jej część podzbiornikowa jest węższa od średnicy części zbiornikowej.

Wieża ciśnień znajduje się na ulicy Filareckiej 1

żródło: http://muzeum.mwik.bydgoszcz.pl/index.php/obiekty-muzeum/wieza-cisnien
foto: Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy