Inwestycje w Zespole Szkół Specjalnych nr 30

foto: www.bydgoszcz.pl

Budynek szkoły powstał w latach 1955-56. Składa się z trzech segmentów: gmachu dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej. W pierwszej kolejności zlecone zostaną prace przy modernizacji i wymianie pokrycia dachowego. W ramach tego etapu prac zaplanowano m.in. wymianę dachówek, niezbędne wzmocnienie konstrukcji dachu, wymianę całej instalacji odgromowej, orynnowania, ułożenie izolacji stropu poddaszy oraz wykonanie prac dostosowujących budynek do przepisów przeciwpożarowych. Trwa przetarg na realizację tego etapu robót. Prace, po podpisaniu umowy, zajmą około 7 miesięcy. Dodatkowe środki na ten cel zabezpieczyła Rada Miasta na ostatniej sesji. W kolejnym etapie, ze względu na notowane straty ciepła, Miasto zleci kompleksową termomodernizację obejmującą m.in. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i wykorzystanie źródeł odnawialnej energii. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na ten zakres zostanie ogłoszony latem. Na realizację tego zadania wykorzystamy środki zewnętrzne. więcej (kliknij)