Podziękowania dla Pani Nikoletty Stachury

Przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Szwederowo mieli zaszczyt uczestniczyć w wernisażu malarstwa Pani Nikoletty Stachury, który odbył się 8 maja w Domu Kultury Orion. Artystka, animatorka kultury jest również kierowniczką domów kultury „Arka” na Szwederowie i „Orion” na Błoniu. Wydarzenie artystyczne było więc świetną okazją aby podziękować za wieloletnią współpracę z Radą Osiedla Szwederowo, działalność społeczną oraz  zaangażowanie w życie naszego osiedla. Pani Nikoletta Stachura została uhonorowana pamiątkową statuetką.