Mini tężnia na Szwederowie

Nowa mini tężnia będzie najważniejszym elementem skweru Alojzego Bukolta, zielonego terenu w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 63. Mini tężnia na Szwederowie będzie bardzo podobna do tych istniejących już w naszym mieście. Zaprojektowano ją w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem tarniną. Obiekt będzie miał wysokość niespełna 4 metrów i długość 12 metrów. Będzie posadowiony na żelbetowej płycie koryta ociekowego, które jednocześnie stanowić ma płytę fundamentową. Wokół tężni ustawione zostaną ławki, kosze na odpady, tablica informacyjna i stojaki na rowery. Projekt zakłada też utwardzenie ścieżek wokół tężni, oświetlenie terenu i wykonanie wokół nasadzeń między innymi krzewów i traw ozdobnych. Obecnie trwa przetarg, który wyłonić ma wykonawcę robót budowlanych. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 6 miesięcy…więcej (kliknij)