67 rocznica zniszczenie zagłuszarki fal radiowych na Wzgórzu Dąbrowskiego

W niedzielę po uroczystej mszy świętej upamiętniliśmy wydarzenia, które miały miejsce 18 listopada 1956 roku, kiedy to spontaniczna manifestacja doprowadziła do zniszczenia zagłuszarki fal radiowych znajdującej się na Wzgórzu Dąbrowskiego. Spalenie zagłuszarki miało charakter symboliczny i było wyrazem sprzeciwu wobec komunistycznej cenzury. Było to pierwsze masowe wyrażenie niezadowolenia. W manifestacji 18 listopada 1956 roku wzięło udział około 3000 osób. 

IPN przygotował wystawę pt. „Bydgoski Listopad 1956 roku. Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewolenia”, poświęconą zajściom w Bydgoszczy, oraz represjom wobec manifestantów i oddźwiękom, jakie wydarzenia wywołały w prasie. Autorem ekspozycji jest dr Marek Szymaniak strona IPN (kliknij)