25 rocznica walki o województwo kujawsko – pomorskie

6 lipca br. odbyły się skromne uroczystości z okazji zakończenia walki o istnienie województwa kujawsko – pomorskiego. Organizowali je Jan Rulewski parlamentarzysta sześciu kadencji oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Przed ratuszem prezentowano zdjęcia z tamtych dni. Przypomnę, że Ruch Region będący motorem tej walki powstał w Radzie Osiedla Szwederowo. Stanowili go Artur Bielawski, Ignacy Kołata, Roman Sidorkiewicz i Ryszard Zawidzki. Do współpracy zaproszono innych szwederowiaków – ks. Ryszarda Pruczkowskiego i Grażynę Ciemniak, do niedawna senator RP. Walka o nasze województwo była wręcz zaciekła – ugrupowanie rządzące wówczas AWS (Akcja Wyborcza Solidarność) chciało powołać w Polsce tylko 16 województw. Bydgoszcz byłaby zmarginalizowana do roli powiatu w województwie wielkopolskim. Ruch Region zbierał podpisy bydgoszczan ( ponad 300 tysięcy głosów), zorganizował wielką manifestację na Starym Rynku, gdzie niezliczone tłumy bydgoszczan popierały go w walce. Następnie zorganizowaliśmy manifestację pod Sejmem. Walka zakończyła się sukcesem; Bydgoszcz nie została powiatem.
autor: Roman Sidorkiewicz

więcej (kliknij)