Społecznicy ze Szwederowa wyróżnieni

Najbardziej zasłużeni członkowie Rad Osiedli otrzymali medale Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Z przyjemnością informujemy, że wyróżnieni zostali również członkowie Rady Osiedla Szwederowo: Pani Danuta Deja oraz Pan Jerzy Kufel. Gratulujemy!!! więcej (kliknij)
Przypomnijmy, że Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest co roku 27 maja, na podstawie uchwały Sejmu RP podjętej 29 czerwca 2000 r., w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. Wybory do rad gmin w 1990 roku zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego.