Tężnia na Szwederowie

Rusza z kolejna zielona inwestycja. Na zrewitalizowanym skwerze Alojzego Bukolta stanie mini tężnia. Miasto w postępowaniu przetargowym wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej mini tężni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół tężni. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu najbliższych dni. Następnie wykonawca będzie miał cztery miesiące na wykonanie projektu. Nowa mini tężnia będzie elementem skweru Alojzego Bukolta, zielonego terenu w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 63,  który również zostanie zagospodarowany w ramach BBO. Do wakacji wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji. Opracowany projekt zakłada powstanie nowych alejek spacerowych, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nowego oświetlenia oraz zasadzenie nowych drzew i krzewów.  więcej (kliknij)