Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu BBO


Konsultacje dotyczące regulaminu  Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Kiedy? Od 20 lutego do 13 marca 2023r.
Kto może brać udział? Wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy
Jak wyrazić opinię? Za pośrednictwem internetowej ankiety ankieta (kliknij) dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962 więcej (kliknij)