Rusza projekt dla linii tramwajowej na Szwederowie

Ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka to jeden z korytarzy transportowych od wielu lat rezerwowany pod nową linię tramwajową. Po analizie wielokryterialnej, której towarzyszyły konsultacje społeczne zadanie polegające na budowie torowiska w tej części miasta uznane zostało za jeden z priorytetów. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz części Błonia z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem. W pierwszej kolejności zostanie przygotowana dokumentacja dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi. Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji dla tego zadania. Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) zajmie wykonawcy około 20 miesięcy. Ulica Solskiego w stanie istniejącym jest na części odcinka ulicą dwujezdniową, dwupasową, na części jednojezdniową. Tramwaje pojadą w pasie rozdzielającym jezdnie obsługujące przeciwne kierunki ruchu. Będzie to pierwsze zielone torowisko w Bydgoszczy, na którym będzie mógł rosnąć trawnik lub rozchodniki. W ramach inwestycji powstaną ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki autobusowe i tramwajowe dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przebudowana zostanie podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy. Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej. więcej (kliknij)