Historia pomnika Marii Konopnickiej na Szwederowie

W trakcie IX „Dni Szwederowa,” 25 września 1993 roku w sobotę o godzinie 12 odsłonięto pomnik Marii Konopnickiej. Zdecydowano aby został usytuowany na skwerze przy Przychodni Rejonowej Konopnicka 26. Była to inicjatywa Koła Miłośników Szwederowa, która otrzymała formalne wsparcie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Całe przedsięwzięcie nie okazałoby się sukcesem bez ofiarności firm, instytucji, szkół oraz osób prywatnych. Zbieraniem środków zajął się Społeczny Komitet Budowy. Bydgoska rzeźbiarka Pani Krystyna Panasik zaprojektowała i wykonała rzeźbę. Ciekawostką jest, że pomnik odsłonięto w niedokończonej formie z powodu braku wystarczających środków finansowych. Spacerując obok pomnika można sobie zadać pytanie dlaczego pomnik Marii Konopnickiej powstał na Szwederowie. Skąd pomysł aby upamiętnić właśnie tę pisarkę. Odpowiedź odnajdujemy w archiwalnej gazetce „Szwederowo” jako dodatek do Dziennika Wieczornego z 1993 roku. W jednym z artykułów Komitet Budowy Pomnika Marii Konopnickiej odpowiada na pytanie. Obecnie pomnikiem opiekuje się Rada Osiedla Szwederowo, która między innymi organizuje spotkania dla dzieci przypominające twórczość pisarki.