Park & Ride na ulicy Kujawskiej

Park&Ride na ulicy Kujawskiej to 140 miejsc parkingowych. Funkcjonowanie systemu P+R określa uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z Parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu parkingowego za darmo. Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowić będzie parking na ulicy Grudziądzkiej gdzie obowiązywać będą wyższe stawki. ( od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów). Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking. Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry. System uruchomiony zostanie jesienią więcej (kliknij)