Rodzinny turniej szachowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym turnieju szachowym, który odbędzie się w ramach festynu “Słońce świeci dla wszystkich dzieci” 9 czerwca od godziny 16. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. W turnieju mogą brać udział drużyny 2 osobowe w składzie: a) rodzic-dziecko; b) dziadek/babcia – wnuk/wnuczka; c) rodzeństwo; d) dzieci-wujostwo 1 stopnia. Zgłoszenia do turnieju przez stronę www.chessarbiter.com lub na adres brzezinskimati@gmail.com w terminie do  09.06.2022r. Potwierdzenie uczestnictwa i opłata wpisowego w wysokości 25 złotych do godziny 15:45 w dniu zawodów. Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim…więcej