Bydgoskie Granty Ekologiczne

Bydgoski Grant Ekologiczny to forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, która powstała z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji zwycięskich przedsięwzięć. W tegorocznym naborze złożono 55 wniosków. Komisja zarekomendowała przyznanie 34 grantów. Wśród wyróżnionych jest Młodzieżowy Dom Kultury Numer 2 za pomysł: Ptasi hotel – Ekologiczno – Artystczne Domki Dla Ptaków.
Gratulujemy!  więcej (kliknij)
foto: www.bydgoszcz.pl