Obchody 65 – lecia zniszczenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego

Jak każdego roku społeczność Bydgoszczy oraz naszej dzielnicy uczciło pamięć o wydarzeniach 18 listopada 1956 roku. W niedzielę 14 listopada bm. uroczystą mszą świętą rozpoczęto uroczystości. Obecne były delegacje stowarzyszeń społecznych z pocztami sztandarowymi oraz asysta żołnierzy Wojska Polskiego. Po uroczystej mszy, zebrani udali się na Wzgórze Dąbrowskiego. Porządek zapewniała straż miejska. Zebrano się wokół pamiątkowego fundamentu zagłuszarki. Zebranych powitała pani Agnieszka Cisowska ze Społecznego Komitetu Obchodów Wydarzeń 18 Listopada 1956. Pani Agnieszka przejęła tą funkcję po zmarłym jej ojcu Zdzisławie, który był wieloletnim organizatorem obchodów. Zebrani odśpiewali hymn narodowy. Wśród gości zabrakło tym razem młodzieży ze szkoły podstawowej nr 30 przy ulicy Czackiego im. Szarych Szeregów. Uczniowie tej szkoły sprawują opiekę nad miejscami pamięci w naszej dzielnicy. Powód – pandemia, która zaatakowała społeczność szkoły w związku z czym uczniowie zostali skierowani na naukę zdalną. Przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych środowisk. W imieniu Prezydenta Bydgoszczy głos zabrał pełnomocnik Łukasz Krupa, jednocześnie wiceprzewodniczący Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego. W imieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wystąpił pełnomocnik Jacek Tarczewski. Przemawiali także historyk Stefan Pastuszewski, Jan Raczycki ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL oraz Edyta Cisewska dyrektor Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Wszyscy przypominali zebranym historię wydarzeń oraz ich rolę we współczesnej historii Polski. Wydarzenia te miały bowiem charakter nie tylko lokalny. Na proces uczestników wydarzeń, w styczniu roku 1957 przybyło wielu dziennikarzy z całej Europy. Obecna była ekipa bydgoskiej telewizji, która uroczystości te pokazała w wieczornym programie informacyjnym „Zbliżenia”. Przybyli także dziennikarze z Radia Pomorza i Kujaw. Smutnym faktem jest, że nie żyje żaden z uczestników tych wydarzeń. A jeszcze kilka lat temu byli tu obecni…
Złożono wieńce i kwiaty także od naszej Rady. Skromna tym razem uroczystość (pandemia!) została zakończona.
Roman Sidorkiewicz