Nasadzenia wzdłuż ulicy Kujawskiej

foto: www.bydgoszcz.pl

Wznowione zostały nasadzenia wzdłuż rozbudowanej ul. Kujawskiej. W ramach zrealizowanej inwestycji uwzględniono miejsce dla 600 nowych drzew i 6 tysięcy krzewów. Prace agrotechniczne zostały wstrzymane przed wakacjami ze względu na niekorzystną pogodę. Teraz rośliny mają znacznie większe szanse na przyjęcie się. Zieleń sadzona jest w oparciu o wcześniej przygotowany projekt. Uwzględnia ona szereg uwarunkowań,  między innymi bardzo rozbudowaną infrastrukturę podziemną oraz dobór roślin pod kątem odporności np. na przesuszanie…więcej