ENEA – planowane wyłączenia w rejonie osiedla Szwederowo

22 czerwca 2021 r. w godz. 07:00 – 15:00
Brak zasilania w Bydgoszczy dla ul. Brandta od 2 do 20 oraz działka 32/2, działka 74 oraz od 1 do 19, ul. Grobla 6, 11a, 13, ul. Gersona od 20 do 36.
22 czerwca 2021 r. w godz. 08:00 – 13:00
Brak zasilania w Bydgoszczy ul. Jesionowa dz. 22 Kościół, Jesionowa 24.