Konsultacje uchwały antysmogowej

foto: www.bydgoszcz.pl

Tylko do 11 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w tzw. uchwale antysmogowej. Organizatorem konsultacji jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwagi można zgłaszać pisemnie i mailowo.Projekt zakłada m.in. wprowadzenie na terenie miasta Bydgoszczy zaostrzeń odnośnie eksploatacji kotłów na paliwo stałe w budynkach, dla których istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dla ww. budynków zakłada się:
– od 1 stycznia 2022 r. –  brak możliwości eksploatacji nowych kotłów na paliwo stałe;
– od 1 stycznia 2024 r. – zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy), co wiąże się z obowiązkiem wymiany sposobu ogrzewania. Przy czym, nie będzie można wymienić na kocioł opalany paliwem stałym;
· od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów klasy 3 i 4, co wiąże się z obowiązkiem zmiany sposobu ogrzewania na inny. Nie można będzie wymienić na kocioł opalany paliwem stałym;
· do 31 grudnia 2036 r. będzie można eksploatować kotły na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu lub klasy 5;…więcej
treść projektu