Bydgoski Budżet Obywatelski

Mieszkańcy mają czas od 1 czerwca do 15 lipca na zgłaszanie pomysłów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść aż do 1,5 mln zł. Do każdego projektu ponadosiedlowego niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczamy ponad 3 mln zł.

12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta – wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nie inwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. Jako małe projekty społeczne mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu.

W przypadku małych projektów społecznych autorzy projektów podają przewidywany termin realizacji, przewidywaną ilość wydarzeń, przewidywaną ilość uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej – w przypadku przewidywanej organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową, a także załączają uproszczony kosztorys…..więcej

przykładowe pomysły     Formularz Zgłoszeniowy Bydgoski Budżet Obywatelski