Szwederowska kamienica w remoncie


foto www.bydgoszcz.pl

Prezentowana na zdjęciu część Szwederowa do połowy XIX wieku była odrębnym folwarkiem. Nosiła wówczas nazwę Nowy Dwór ( Neuhoff). Przypomina o tym teraz nazwa ulicy – Nowodworska. Tę część osiedla Szwederowo włączono do Bydgoszczy w 1867 roku. Granica miasta przebiegała wówczas m.in. ulicami M. Konopnickiej – T. Lenartowicza – Nowa – Ugory. Do miasta należał też wąski klin pomiędzy dzisiejszymi ulicami Leszczyńskiego i Skorupki. Resztę osiedla przyłączono do Bydgoszczy dopiero w 1920 roku. Modernistyczny budynek z nr 50 wzniesiono w okresie międzywojennym, na planie zbliżonym do prostokąta. Posiada 3 kondygnacje i podpiwniczenie…więcej