Szwederowo z szansami na inwestycję. Zagłosujmy na projekt Zespołu Szkół Nr 30

Do 21 maja trwają konsultacje, w których mieszkańcy wskazują kolejność realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta w kolejnych latach. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane są zmianami w prawie krajowym i oznaczają zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnym wszystkich dużych miast, także Bydgoszczy. Włodarze Bydgoszczy chcą  wspólnie z mieszkańcami zdecydować, które zadania są najpilniejsze. Na liście inwestycji znajduje się budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Możemy wspólnie zagłosować na tę inicjatywę i sprawić aby została zakwalifikowana to grupy najpilniejszych. Kryty basen rehabilitacyjny zaprojektowano przy Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej. Uczniami zespołu na Szwederowie są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Obiekt służyłby osobom niepełnosprawnym z całej Bydgoszczy, ale mógłby udostępniony także innym grupom. Basen ma powstać w części działki, gdzie dziś znajduje się parking, obok sali gimnastycznej. Plan inwestycji zakłada budowę dwukondygnacyjnego basenu, łącznika ze szkołą, dostosowanie budynku szkoły i zagospodarowanie terenu. Basen umożliwia nowoczesną terapię dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną. Największa niecka basenowa o długości 12 metrów ma mieć podnoszone dno. W drugiej, okrągłej niecce, znajdą się gejzery, kurtyny i bicze wodne. Będą też pomieszczenia i urządzenia do terapii flotacyjnej z niecką (w zbiorniku ciepłej, słonej wody), terapii rowerowej w wodzie, wirówki do narządów ruchu, sauna na podczerwień. W godzinach gdy szkoła będzie zamknięta, basen ma służyć pozostałym mieszkańcom, w tym seniorom. Miasto dysponuje gotowym projektem budowlanym, jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Miasto zgłosiło go do Krajowego Planu Odbudowy, ale według obecnego projektu KPO przedstawionego przez Rząd nie ma szans na jego dofinansowanie.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy. W przypadku, gdy głosujący jest osobą małoletnią, do karty konsultacyjnej należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. W sytuacji, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, pierwszy oddany przez głosującego głos jest ważny. Można wybrać co najwyżej 3 odpowiedzi. Aby przejść do ankiety kliknij na link  wybieraMY  lub kliknij na plakat z wizualizacją basenu.
źródło i foto ze strony www.bydgoskiekonsultacje.pl