Kolejny raport z rozbudowy ulicy Kujawskiej

W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej planuje się zasadzenie ponad 600 nowych drzew. Na szerokich pasach zieleni dominować mają platany klonolistne. Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie komunikacji pieszej i rowerowej planowane jest sadzenie lip srebrzystych. W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Trwają też przygotowania do zakończenia prac bitumicznych na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej. Drogowcy zakładają uzyskanie przejezdności tego odcinka w przyszłym miesiącu….więcej

foto: www.bydgoszcz.pl